علائم جفت گیری در گربه نر با اسپری کردن و میوهای بلند آغاز میشود گربه نر به امید گربه ماده شروع به قلمرو طلبی میکند و سعی میکند با مدفوع کردن در اطراف قلمرو اش و یا اسپری کردن مخلوطی از اسپرم و ادرار خود عروس خانوم را مطلع کند که من شاه داماد اینجا منتظرت هستم ای عشقم… این روند در طبیعت بسیار عادی است و در بیشتر گربه سانان اتفاق می افتد در طبیعت گربه ماده داماد را انتخاب میکند و در پایان جفت گیری انجام میشود ولی در خانه ی ما شاه پسرتان عروسی ندارد در نتیجه ممکن است برای بدست آوردن دختر دلخواهش از خانه فرار کند و بدنبال زوج مورد علاقه خود بگردد.

عقیم سازی گربه simoncat.ir/عقیم-سازی-گربه-ها/ را میتوان در 5 سالگی گربه انجام داد.

 

در کل عقیم سازی با دارو دردسرهای خاص خودش را دارد هر روز گربه تان باید دارو مصرف کند و هر دارویی خود نیز به تنهایی عوارض دارد و مصرف طولانی مدت آن میتواند برای سلامت گربه خطرناک باشد.

 

زمان یا سن عقیم سازی گربه ماده و سن عقیم سازی گربه نر چه زمانی است ؟

  • زمان عقیم سازی گربه ماده : سن عقیم سازی گربه ماده را می توان از حداقل ۷ هفتگی در نظر گرفت ولی بهترین سن از ۴ تا ۶ ماهگی به بعد است .
  • زمان عقیم سازی گربه نر : سن عقیم سازی گربه نر را می توان از حداقل ۶ هفتگی در نظر گرفت ولی بهترین سن از ۴ تا ۶ ماهگی به بعد است .

در سایمون کت simoncat با ما باشید.