گربه حيواني عموما مستبد خود پسند راحت طلب فضول مغرور زود آشنا و نمك نشناس توصيف مي شود اين حيوان مرموز و اسرار آميز علي رغم بي صفتي اش از حيوانات مفيد به شمار مي رود علاوه بر اين حيواني زيبا و ملوس است كه با حركات و سكنات دلنشين مايه انبساط خاطر صاحب خود مي شود از شگفتيهاي گربه اين كه هميشه در حال استراحت است معهذا هر لحظه كه بخواهد مانند پلنگ چابك و چالاك مي شود نرمش و انعطاف او به حدي است كه دانشمندان گربه را ماري مي دانند كه روي چهار پا راه مي رود گربه متعادل ترين حيوان روي زمين است و اين تعادل خارق العاده اش سبب مي شود حيوان را در هر حالت كه رها نمائيد روي چهار دست و پا فرود آيد اين حيوان فوق العاده حسابگر است و تا در چيزي مطمئن نباشد قدم فراتر نمي گذارد .

 

آهسته و حساب شده قدم بر مي دارد و با هر قدمي دقيقا به اطراف خود نگاه مي كند گربه بر خلاف قوه بينائي از حس بويائي و شنوائي بسيار قوي برخوردار است اگر اين حيوان خوب نگهداري شود و به طرز صحيح تربيت گردد نه تنها مفيد واقع خواهد شد بلكه تا زنده است مايه انبساط خاطر شما خواهد بود گربه ها بويژه نژادهاي مو كوتاه آن در مقايسه با ساير جانوران به مراقبت كمتري نياز دارند گربه ها تميز پرتوان دوست داشتني چالاك و مستقل هستند.

گربه هاي پرشين يا موبلند نيازمند مراقبت ورسيدگي تخصصي هستند بهتراست سالي يكبار مخصوصا درتابستان موهاي گربتان كوتاه شود اصلاح گربه به چند طريق انجام ميشود:

به روش موزر يا قيچي

 طريق كوتاه كردن موي گربه با موزر بيشتر درارايشگاه هاي تخصصي گربه انجام ميشود ماشين اصلاح موي گربه تخصصي است ونميتوان باماشين هاي اصلاح انساني انجام شود. كوتاه كردن مو گربه پرشين خيلي سخت تراز موي گربه موكوتاه است چون دربيشتر موارد موي گربه پرشين گره ميخورد وعمل گره گيري موي گربه بايد قبل ازاصلاح انجام شود.

طريقه اصلاح گربه simoncat.ir/اصلاح-و-كوتاه-كردن-موي-گربه/ 

 بيشتر براي گربه هاي اشرافي وبسيارارام كه درشوهاي ومسابقات گربه هاي نژاد دار انجام شود.

 مطمئن هستم بيش از نود درصد افرادي كه داراي گربه موبلند هستند درخانه دست به قيچي شده اند وتلاش كردند موي گربشان راكوتاه كنند ولي اگرشما از آن ده درصدي ها هستيد پيشنهاد ميكنيم كه اين كاررا انجام ندهيد

نه به نفع شما نه به نفع گربه عزيزتان هست

در آرايشگاه تخصصي سايمون كت  simoncat شايدهفته اي يكبار با اين گربه ها مواجه مي شوم كه خانوادشان دست به قيچي شدند و ظاهر گربشان را بهم ريختند و تمام خانه پرازمو و پشم شده و در پايان تسليم شدند وتصميم گرفتند گربه را به آرايشگاه  بياورند

اموزش اصلاح موي گربه (shave) كاراساني نيست شايداگر ماشين اصلاح راداشته باشيم بايد چندين بار تمرين كنيد تا آن آرايشي شود كه شما دوست داريد  قيمت كوتاهي موي گربه هم آنچنان بالا نيست كوتاهي مو گربه سالي يكبار مناسب است ولي بااين حال به سليقه شما بستگي دارد بعضي ها دوست دارند گربشان را هميشه موكوتاه و آرايش شده ببينند تصميم باشماست.

اصلاح مو گربه