گربه‌ عضو خانواده‌ گربه‌سانان‌ بوده‌ و حيواني‌ گوشتخوار مي‌باشد. از خصوصيات‌ گربه‌سانان‌ يكي‌ پوشش‌ راه‌راه‌ يا لكه‌اي‌ تيره‌ در زمينه‌اي‌ روشن‌تر بوده‌ كه‌ اين‌ لكه‌ها و خطوط از هم‌ جدا مي‌باشند. خصوصيت‌ ديگر داشتن‌ پوزه‌ كوتاه‌ ودندانهايي‌ است‌ كه‌ براي‌ بريدن‌ و پاره‌كردن‌ تخصصي‌ شده‌اند.


گربه‌ اهلي‌ با سگ‌ متفاوت‌ است‌. سگ‌ اجتماعي‌تر و با وفا بوده‌ ولي‌ گربه‌ منزوي‌ و خودخواه‌ مي‌باشد. بيش‌ از 100 نژادشناخته‌ شده‌ گربه‌ وجود دارد اگر چه‌ بيشتر گربه‌ها دورگه‌ مي‌باشند. گربه‌ها را ميتوان‌ در 2 گروه‌ كلي‌ موكوتاه‌ و موبلندتقسيم‌بندي‌ نمود.

هر گربه رفتار خاص خودش را دارد و اجازه مي دهد بخشي از بدنش را لمس كنيم با اينحال نياز است كه فردي متخصص در هنگام ماساژ و شست و شوي همراه آن باشد.

ماساژ گربه simoncat.ir/ماساژ-گربه/  (Cat masغير مجاز مي باشدe) نيز به جهت آشنايي صاحب گربه با نقاط لذت بخش حيوان و همچنين ايجاد حسي جالب و جديد ايجاد شده است .

ماساژ سايمون كت باعث بهبود رابطه گربه با انسان مي شود استرس و اضطراب ناشي از حمام را نيز كاهش ميدهد و باعث كاهش درد عضلات گربه مي شود.

با ماساژ گربه شستشوي simoncat دقيق تر و راحتري خواهيم داشت و احساس رضايت پس از حمام كاملا در چهره مشهود است.

ماساژ دادن گربه