اصلاح موی گربه پرشین https://simoncat.ir/اصلاح-و-کوتاه-کردن-موی-گربه/  به چه صورت است؟

گربه های پرشین https://simoncat.ir یا موبلند نیازمند مراقبت ورسیدگی تخصصی هستند بهتراست سالی یکبار مخصوصا درتابستان موهای گربتان کوتاه شود اصلاح گربه به چند طریق انجام میشود:
 
به روش موزر یا قیچی
 
 طریق کوتاه کردن موی گربه با موزر بیشتر درارایشگاه های تخصصی گربه انجام میشود ماشین اصلاح موی گربه تخصصی است ونمیتوان باماشین های اصلاح انسانی انجام شود. کوتاه کردن مو گربه پرشین خیلی سخت تراز موی گربه موکوتاه است چون دربیشتر موارد موی گربه پرشین گره میخورد وعمل گره گیری موی گربه باید قبل ازاصلاح انجام شود.
 
حتّی الامکان خودتان اقدام به شیو کردن گربه نکنید و از متخصّصین در این زمینه کمک بگیرید. عمل شیو کردن گربه در عین اینکه عملی بسیار ساده است، کاری است ظریف و دقیق. انجام این عمل به صورت نادرست و غیراصولی میتواند آسیب های جدّی هم به گربه شما و هم به شخص شما وارد کند. دامپزشکانی که اقدام به اصلاح گربه ها میکنند کار اشتباهی میکنند.
 
اموزش اصلاح موی گربه (shave) کاراسانی نیست شایداگر ماشین اصلاح راداشته باشیم باید چندین بار تمرین کنید تا آن آرایشی شود که شما دوست دارید  قیمت کوتاهی موی گربه هم آنچنان بالا نیست کوتاهی مو گربه سالی یکبار مناسب است ولی بااین حال به سلیقه شما بستگی دارد بعضی ها دوست دارند گربشان را همیشه موکوتاه و آرایش شده ببینند تصمیم باشماست.